uCO8uJcd2NOW77jAZ4AbbiNUmGHcS2tFraLMRoIi

FILOSOFIS PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA


 

Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara

Sebagai salah satu peletak konsep pendidikan, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan wajib dikaji kembali. Hal itu dapat dilakukan sebagai bentuk menggali nilai-nilai filosofis dari pemikirannya. Selain itu dengan kita mengkaji maka kita dapat mencari tahu apa ada pemikiran-pemikiran Beliau yang relevan sesuai dengan konteks kekinian.

Related Posts
Sugeng Riyanto
Aktif mengajar di SDN Cipinang Besar Selatan 08 Pagi. Purna PSP3 Kemenpora XXIV. Pernah menjadi sukarelawan UCFOS PK IMM FKIP UHAMKA. Kini tercatat sebagai salah satu guru penggerak angkatan 7. Penulis Buku "Pendidikan Tanpa Sekolah. Suka berpergian kealam bebas, Menulis berbagai jenis artikel.

Related Posts

Post a Comment